Croatian German Slovenian

 

 

 

 

 

Fasadne boje

BK-Fas Acryl

AKRILATNA DISPERZIJSKA BOJA ZA VANJSKE ZIDOVE

Primjena: Akrilatna boja za bojanje vanjskih zidova, izrađena na bazi visoko kvalitetnih sirov­ina, odlične pokrivne moći i vodoodbojnosti. Otporna na UV- zračenje i atmosferske utjecaje.

Priprema i nanošenje: Priprema boja se vrši dodavanjem 10-15% vode uz dobro miješanje, do potpune homogenizacije. Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suha i  impregnirana BK-Acryl-om. Nanošenje se obično vrši valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja.

Temperatura primjene: Od +5 do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, vjetru i kiši.

Potrošnja: 0,3-0,35 kg/m2, u 2 premaza, ovisno o upijanju i hrapavosti podloge.

Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od

+5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 5, 8 i 25 kg.

Može se tonirati u preko 500 nijansi.

 

BK-MicroFas Acryl

AKRILATNA DISPERZIJSKA BOJA S MIKROVLAKNIMA ZA VANJSKE ZIDOVE

Primjena: Akrilatna boja s mikrovlaknima za vanjske zidove. Otporna na UV- zračenje i atmosferske utjecaje. Koristi se za bojanje kritičnih podloga, kao što su ispucane podloge ili nejednako ožbukane popravljane podloge s materijalima različitog sastava. Ovaj proizvod dobro premošćava i popunjava tanke napukline između žbuke, i na taj način sprječava pojavu naknadnih napuklina ili vidljivih prijelaza na završnim slojevima.

Priprema i nanošenje: Priprema boje se vrši dodavanjem 5-10% vode uz dobro miješanje, do potpune homogenizacije. Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suha, bez ostataka ulja. Kod suhih  upojnih podloga treba izvršiti grundiranje sa BK-Grund Universal-om, a kod kritičnih podloga (tanke pukotine) sa BK-MicroGrund Universal-om. BK-MicroFas nanosimo u dva sloja valjkom ili četkom. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog.

Temperatura primjene: Od +5 do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, vjetru i kiši.

Potrošnja: 0,4-0,45 kg/m2 u 2 premaza, ovisno o upojnosti podloge.

Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 5, 8 i 25 kg.

Može se tonirati u preko 500 nijansi.

 

BK-Fas Silicat

 

SILIKATNA BOJA ZA VANJSKE ZIDOVE

Primjena: Silikatna boja na bazi vodenog stakla za bojanje vanjskiih i unutarnjih zidova, odlične pokrivne moći. Otporna na UV-zračenje i atmosferske utjecaje.

Priprema i nanošenje: Priprema boje se vrši dodavanjem 10-15% vode uz dobro miješanje, do potpune homogenizacije. Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suha i impregnirana BK-Grund Silicat-om. Nanošenje se obično vrši valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja.

Temperatura primjene: Od +15 do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, vjetru i kiši.

Napomena: Prilikom nanošenja BK-Fas Silicat-a nužno je zaštititi površine zaštitnim zavjesama kako bi se omogućilo jednakomjerno sušenje premaza i spriječila pojava mrlja.

Potrošnja: Oko 0,35 kg/m2 u 2 premaza, ovisno o upijanju podloge.

Rok trajanja: Do 12 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 5, 8 i 25 kg.

Može se tonirati u preko 500 nijansi.

 

BK-MicroFas Silicat

SILIKATNA BOJA S MIKROVLAKNIMA ZA VANJSKE ZIDOVE

Primjena: Silikatna boja na bazi vodenog stakla s mikrovlaknima za vanjske i unutarnje zidove. Otporna na UV- zračenje i atmosferske utjecaje, posjeduje odličnu pokrivnu moć. Koristi se za bojanje kritičnih podloga, kao što su ispucane podloge ili nejednako ožbukane popravljane podloge s materijalima različitog sastava. Ovaj proizvod dobro premošćava i popunjava tanke napukline između žbuke, i na taj način sprječava pojavu naknadnih napuklina ili vidljivih prijelaza na završnim slojevima.

Priprema i nanošenje: Priprema boje se vrši dodavanjem 5-10% vode uz dobro miješanje, do potpune homogenizacije. Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suha i impregnirana BK-Grund Silicat-om. Nanošenje se obično vrši valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja.

Temperatura primjene: Od +15°C do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, vjetru i kiši.

Napomena: Prilikom nanošenja BK-MicroFas Silicat-a nužno je zaštititi površine zaštitnim zavjesama kako bi se omogućilo jednakomjerno sušenje premaza i spriječila pojava mrlja.

Potrošnja: Oko 0,4-0,45 kg/m2 u 2 premaza, ovisno o upijanju podloge.

Rok trajanja: Do 12 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od

+5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 5, 8 i 25 kg.

Može se tonirati u preko 500 nijansi.

 

BK-Fas Silicon

SILIKONSKA BOJA ZA VANJSKE ZIDOVE

Primjena: Silikonska boja za bojanje vanjskiih zidova, izrađena na bazi visoko kvalitetnih silikon­skih smola, posjeduje odličnu pokrivnu moć. Otporna na UV- zračenje i atmosferske utjecaje.

Priprema i nanošenje: Priprema boje se vrši dodavanjem 10% vode uz dobro miješanje, do potpune homogenizacije. Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suha i impregnirana BK-Grund Universal-om. Nanošenje se obično vrši valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja.

Temperatura primjene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, vjetru i kiši.

Potrošnja: Oko 0,35 kg/m2 u 2 premaza, ovisno o upijanju podloge.

Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 5, 8 i 25 kg.

Može se tonirati u preko 500 nijansi.

 

BK-MicroFas Silicon

SILIKONSKA BOJA S MIKROVLAKNIMA

Primjena: Silikonska boja s mikrovlaknima za bojanje vanjskiih zidova, izrađena na bazi vi­soko kvalitetnih silikonskih smola. Otporna na UV- zračenje i atmosferske utjecaje, posjeduje odličnu pokrivnu moć. Koristi se za bojanje kritičnih podloga, kao što su ispucane podloge ili nejednako ožbukane popravljane podloge s materijalima različitog sastava.. Ovaj proizvod dobro premošćava i pop­unjava tanke napukline između žbuke, i na taj način sprječava pojavu naknadnih napuklina ili vidljivih prijelaza na završnim slojevima.

Priprema i nanošenje: Priprema boje se vrši dodavanjem 5-10% vode uz dobro miješanje,

do potpune homogenizacije. Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suha i

impregnirana BK-Grund Universalom ili BK-MicroGrund Universal-om. Nanošenje se obično vrši

valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja.

Temperatura primjene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, vjetru i kiši.

Potrošnja: Oko 0,4-0,45 kg/m2 u 2 premaza, ovisno o upijanju podloge.

Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži.Skladištiti na temperaturi od +5°C

do +25°C,zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 5, 8 i 25 kg.

Može se tonirati u preko 500 nijansi.

 

BK-Bet

AKRILATNA BOJA ZA BETON

Primjena: Akrilatna boja visoke vodoodbojnosti namijenjena zaštiti betona i fasada. Štiti površinu od habanja i prašine dajući joj ljepši izgled. Proizvodi se u 9 standardnih nijansi uz mogućnost toniranja prema Bekament ton kartama.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-Bet nanosi mora biti čvrsta, čista, suha i impregnirana BK-Grund Universal-om ili BK-Bet-om razrijeđenim s 25-30% vode. Kod starih fasada potreb­no je maknuti sve slojeve koji ne prijanjaju dovoljno na podlogu, a zatim nanositi boju kao kod novih površina. Prije nanošenja boju promiješati i nanositi nerazrijeđenu. Nanošenje se obično vrši četkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja.

Temperatura primjene: Od +5 do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, vjetru i kiši.

Potrošnja: Oko 0,4 kg/m2, u 2 premaza, ovisno o upijanju podloge

Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 1 kg.

 

BK-Fas Color

FASADNA BOJA-PUNI TON

Primjena: Akrilatna visoko koncentrirana disperzijska boja, odlične pokrivne moći. Otporna na UV-zračenje i atmosferske utjecaje. Koristi se za bojanje vanjskih i unutarnjih zidova, kao i za toniranje BK-Fas Acryl-a, BK-Pol-a, BK-Pol Gold-a i Crystal-a. Proizvodi se u 13 standardnih nijansi.

Priprema i nanošenje: Prije upotrebe kanticu dobro protresti i izliti sadržaj kantice u posudu s bojom. Takvu smjesu intenzivno miješati dok se boja potpuno ne sjedini. Kada se BK-Fas Color koristi za bojanje fasadnih površina treba ga razrijediti vodom do 10% i izvršiti grundiranje podloge BK-Grund Universal-om.

Temperatura primjene: Od +5 do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, vjetru i kiši.

Potrošnja: Potrošnja ovisi o željenoj nijansi. Ako se koristi kao samostalna boja potrošnja je oko

0,2 kg/m2, ovisno o upijanju podloge.

Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 1 kg.