Croatian German Slovenian

 

 

 

 

 

BK-MicroFas Silicon

SILIKONSKA BOJA S MIKROVLAKNIMA

Primjena: Silikonska boja s mikrovlaknima za bojanje vanjskiih zidova, izrađena na bazi vi­soko kvalitetnih silikonskih smola. Otporna na UV- zračenje i atmosferske utjecaje, posjeduje odličnu pokrivnu moć. Koristi se za bojanje kritičnih podloga, kao što su ispucane podloge ili nejednako ožbukane popravljane podloge s materijalima različitog sastava.. Ovaj proizvod dobro premošćava i pop­unjava tanke napukline između žbuke, i na taj način sprječava pojavu naknadnih napuklina ili vidljivih prijelaza na završnim slojevima.

Priprema i nanošenje: Priprema boje se vrši dodavanjem 5-10% vode uz dobro miješanje,

do potpune homogenizacije. Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suha i

impregnirana BK-Grund Universalom ili BK-MicroGrund Universal-om. Nanošenje se obično vrši

valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja.

Temperatura primjene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, vjetru i kiši.

Potrošnja: Oko 0,4-0,45 kg/m2 u 2 premaza, ovisno o upijanju podloge.

Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži.Skladištiti na temperaturi od +5°C

do +25°C,zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 5, 8 i 25 kg.

Može se tonirati u preko 500 nijansi.