Croatian German Slovenian

 

 

 

 

 

Fasadne žbuke

BK-Plast

DEKORACIJSKA TANKOSLOJNA ŽBUKA NA AKRILATNOJ OSNOVI

Primjena: Tankoslojna akrilatna dekoracijska žbuka u pastoznom stanju, velike čvrstoće, izuzetne ob­radivosti i vodoodbojnosti.

Priprema i nanošenje: Podloga mora biti čvrsta, ravna i čista, impregnirana BK-Akril-om. Prije nanošenja žbuku promiješati i po potrebi razrijediti s malom količinom vode. Fasada se nanosi čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna, a konačni izgled se postiže naknadnim operacijama pomoću plastične gleterice, prema želji kupca, dok je nanešena masa još vlažna i obradiva.

Temperatura primjene: Od +5 do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, vjetru i kiši.

Potrošnja: Prikazano u tablici.

Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 25 kg.

Može se tonirati u preko 1000 nijansi.

PROIZVOD

GRANULACIJA

veličina zrna

ZARIBANA (rajb) struktura

okvir. potroš. na m2

PUNA (Ful) struktura

okvir. potroš. na m2

Posebno fino zrno

1,0 mm

/

2,3 kg

Fino zrno

1,5 mm

2,4 kg

2,7 kg

Srednje fino zrno

2,0 mm

2,7 kg

3,2 kg

 

BK-S Plast

DEKORACIJSKA TANKOSLOJNA ŽBUKA NA SILIKATNOJ OSNOVI

Primjena: Tankoslojna silikatna dekoracijska žbuka u pastoznom stanju, velike čvrstoće, izuzetne obradivosti i paropropusnosti.

Priprema i nanošenje: Podloga mora biti čvrsta, ravna i čista, impregnirana BK-Grund Silicat-om. Prije nanošenja žbuku promiješati i po potrebi razrijediti s malom količinom vode. Fasada se nanosi čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna, a konačni izgled se postiže naknadnom obradom pomoću plastične gleterice, prema želji kupca, dok je nanešena masa još vlažna i obradiva. Temperatura primjene: Od +15 do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, vjetru i kiši.

Napomena: Prilikom nanošenja BK-S Plast-a nužno je zaštititi površine zaštitnim zavjesama kako bi se omogućilo jednakomjerno sušenje premaza i spriječila pojava mrlja.

Potrošnja: Prikazano u tablici.

Rok trajanja: Do 12 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži.Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 25 kg.

Može se tonirati u preko 500 nijansi.

PROIZVOD

GRANULACIJA

veličina zrna

ZARIBANA (rajb) struktura

okvir. potroš. na m2

PUNA (ful) struktura

okvir. potroš. na m2

Posebno fino zrno

1,0 mm

/

2,4 kg

Fino zrno

1,5 mm

2,6 kg

2,8 kg

Srednje fino zrno

2,0 mm

3,0 kg

3,3 kg

 

BK-Sil

DEKORACIJSKA SILIKONSKA TANKOSLOJNA ŽBUKA

Primjena: Tankoslojna silikonska dekoracijska žbuka u pastoznom stanju, velike paropropusnosti, izuzetne obradivosti i vodoodbojnosti.

Priprema i nanošenje: Podloga mora biti čvrsta, ravna i čista, impregnirana BK-Grund Universal-om. Prije nanošenja žbuku promiješati i po potrebi razrijediti s malom količinom vode. Fasada se nanosi čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna, a konačni izgled se postiže naknadnom obradom pomoću plastične gleterice, prema želji kupca, dok je nanešena masa još vlažna i obradiva. Temperatura primjene: Od +5 do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, vjetru i kiši.

Potrošnja: Prikazano u tablici.

Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 25 kg.

Može se tonirati u preko 500 nijansi.

PROIZVOD

GRANULACIJA

veličina zrna

ZARIBANA (rajb) struktura

okvir. potroš. na m2

PUNA (Ful) struktura

okvir. potroš. na m2

Posebno fino zrno

1,0 mm

/

2,3 kg

Fino zrno

1,5 mm

2,5 kg

2,7 kg

Srednje fino zrno

2,0 mm

3,0 kg

3,2 kg

 

BK-Sil Si&Si

SILIKATNO-SILIKONSKA DEKORACIJSKA ŽBUKA

Primjena: Tankoslojna dekoracijska žbuka u pastoznom stanju, velike vodoodbojnosti, izuzetne obra­divosti i paropropusnosti.

Priprema i nanošenje: Podloga mora biti čvrsta, ravna i čista, impregnirana BK-Grund Silicat-om. Prije nanošenja žbuku promiješati i po potrebi razrijediti sa malom količinom vode. Fasada se nanosi čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna, a konačni izgled se postiže naknadnom obradom pomoću plastične gleterice, prema želji kupca, dok je nanešena masa još vlažna i obradiva. Temperatura primjene: Od +15 do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, vjetru i kiši.

Napomena: Prilikom nanošenja BK-Sil Si&Si-a nužno je zaštititi površine zaštitnim zavjesama kako bi se omogućilo jednakomjerno sušenje premaza i spriječila pojava mrlja.

Potrošnja: Prikazano u tablici.

Rok trajanja: Do 12 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži.Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 25 kg.

Može se tonirati u preko 500 nijansi.

PROIZVOD

GRANULACIJA

veličina zrna

ZARIBANA (rajb) struktura

okvir. potroš. na m2

PUNA (Ful) struktura

okvir. potroš. na m2

Posebno fino zrno

1,0 mm

/

2,4 kg

Fino zrno

1,5 mm

2,6 kg

2,8 kg

Srednje fino zrno

2,0 mm

3,0 kg

3,3 kg

 

BK-Kul (mozaik-žbuka)

MOZAIČNA ŽBUKA ZA VANJSKU UPOTREBU

Primjena: Akrilatna mozaična žbuka od višebojnog mramornog zrna koja se koristi za trajnu zaštitu fasadnih površina. Posjeduje izuzetnu čvrstoću, vodoodbojnost i postojanost. Proizvodi se u 28 standardnih nijansi.

Priprema i nanošenje: Prije nanošenja BK-Kul dobro promiješati, da zapjeni. Podloga na koju se žbuka nanosi mora biti čvrsta, ravna i čista. Prije ugradnje BK-Kul-a preporuča se podlogu premazati BK-Acryl-om ili BK-Grund Universal-om. Nanošenje se vrši čeličnom gletericom, odoz­dola prema gore u 50 % većoj debljini od veličine zrna. Nanešeni sloj je potrebno dobro poravnati gletericom da bi se eliminirale vidljive praznine između zrna mramora. Kada se nanos djelomično osuši površinu ponovno zagladiti.

Granulacija (veličina zrna): 1,5 mm.

Temperatura primjene: Od +5 do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, vjetru i kiši. Potrošnja: Oko 5 kg/m2.

Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 25 kg.

 

BK-Briv Special

PLEMENITA MINERALNA ŽBUKA

Primjena: Plemenita mineralna tankoslojna žbuka na vapneno-cementnoj osnovi, tipa EdelPutz. Namijenjena za sve fino izravnane podloge od vapneno-cementne i cementne žbuke za vanjsku i unutarnju primjenu.

Priprema i nanošenje: Priprema se vrši dodavanjem praha u 25-28% vode, uz stalno miješanje do potpune homogenizacije. Preporuča se 24 sata prije nanošenja žbuke na podlogu nanijeti BK-Grund Univer­sal. Žbuka se nanosi čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna, a konačni izgled se postiže naknadnom obradom, prema želji kupca, dok je nanešena masa još vlažna i obradiva. Temperatura primjene: Od +5 do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, vjetru i kiši.

Potrošnja: Prikazano u tablici.

Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama. Pakiranje: 25 kg.

PROIZVOD

GRANULACIJA

veličina zrna

ZARIBANA (rajb) struktura

okvir. potroš. na m2

PUNA (Ful) struktura

okvir. potroš. na m2

Posebno fino zrno

1,0 mm

/

2,5 kg

Fino zrno

1,5 mm

2,5 kg

3,0 kg

Srednje fino zrno

2,0 mm

3,0 kg

3,5 kg

 

BK-BanjaLit

PLEMENITA MINERALNA ŽBUKA TIPA "BAVALIT"

Primjena: Plemenita mineralna žbuka, tipa "Bavalit", namijenjena za sve fino izravnane podloge od vapneno-cementne i cementne žbuke za vanjsku i unutarnju primjenu.

Priprema i nanošenje: Žbuku pripremamo miješanjem s oko 28% vode u većoj posudi. Masu os­taviti da odstoji 10-15 minuta i prije nanošenja još jedanput promiješati. Nanošenje se vrši na čvrstu, ravnu i prethodno navlaženu ili impregniranu podlogu. Žbuka se nanosi pomoću metalne gleterice, a konačna obrada se vrši zaribavanjem površine komadom stiropora.

Granulacija: 2,2 i 4 mm.

Temperatura primjene: Od +5 do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, vjetru i kiši.

Potrošnja: Za granulaciju 2,2 mm okvirno 2,7-3,5 kg/m2, a za granulaciju 4 mm okvirno 3,5-4 kg/m2. Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.

Pakiranje: 25 kg.

 

BK-Terofa

ŽBUKA ZA PRSKANJE VANJSKIH ZIDOVA

Primjena: Mineralna tankoslojna žbuka na vapneno-cementnoj osnovi. Namijenjena za sve fino izravnane podloge od vapneno-cementne i cementne žbuke za vanjsku i unutarnju primjenu.

Priprema i nanošenje: Žbuka se priprema s oko 28% vode, uz stalno miješanje do potpune ho­mogenizacije. Žbuka se nanosi na čistu, zdravu i prethodno navlaženu podlogu, pomoću "ježa". Temperatura primjene: Od +5 do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, vjetru i kiši.

Potrošnja: 3-4 kg/m2, ovisno o željenoj strukturi i kvaliteti podloge.

Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.

Pakiranje: 25 kg.