Croatian German Slovenian

 

 

 

 

 

Građevinska ljepila

BK-StirolFix WDVS

LJEPILO ZA STIROPOR

Primjena: Mineralno ljepilo namijenjeno ljepljenju ploča od stiropora, kao i za umetanje armaturne mrežice.

Priprema i nanošenje: Priprema se vrši miješanjem praha s oko 30% vode do potpune homogeni­zacije. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta i prije nanošenja je još jednom promiješati. Pripremljeno ljepilo se nanosi na termoizolacijske ploče, na rubove i sredinu, koje se pritiskivanjem lijepe na ravnu, čvrstu i čistu podlogu. Postavljanje armaturne mrežice vrši se utiskivanjem u sloj BK-StirolFix WDVS-a, nanešenog u debljini od 2-3 mm, na već zaljepljene termoizolacijske ploče. Zatim se cjelokupna površina izravna novim slojem ljepila. Svježe površine zaštititi od kiše i jakog sunca.

Potrošnja: Oko 8 kg/m2.

Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama. Pakiranje: 25 kg.

 

BK-StirolFix 1

JEDNOKOMPONENTNO LJEPILO ZA STIROPOR

Primjena: Mineralno fleksibilno ljepilo namijenjeno za ljepljenje ploča od stiropora, kao i za umetanje armaturne mrežice.

Priprema i nanošenje: Priprema se vrši miješanjem praha s oko 30% vode do potpune homo­genizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta i prije nanošenja još jednom promiješati. Pripremljeno ljepilo se nanosi na termoizolacijske ploče, na rubove i sredinu, koje se pritiskivanjem lijepe na ravnu, čvrstu i čistu podlogu. Postavljanje armaturne mrežice vrši se utiskivanjem u sloj BK-StirolFix-a 1, nanešenog u debljini od 2-3 mm, na već zaljepljene termoizolacijske ploče. Zatim se cjelokupna površina izravna novim slojem ljepila. Svježe površine zaštititi od kiše i jakog sunca.

Potrošnja: Oko 8 kg/m2.

Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama. Pakiranje: 25 kg.

 

BK-StirolFix Special

VISOKOELASTIČNO LJEPILO ZA STIROPOR, STIRODUR I KAMENU VUNU

Primjena: Mineralno visokofleksibilno ljepilo namijenjeno ljepljenju ploča od stiropora, stirodura, kamene vune, kao i za umetanje armaturne mrežice.

Priprema i nanošenje: Priprema se vrši miješanjem praha s 30-32% vode do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta i prije nanošenja još jednom promiješati. Pripremljeno ljepilo se nanosi na termoizolacijske ploče, na rubove i sredinu, koje se pritiskivanjem lijepe na ravnu, čvrstu i čistu podlogu. Postavljanje armaturne mrežice vrši se utiskivanjem u sloj BK-StirolFix Special-a, nanešenog u debljini od 2-3 mm, na već zaljepljene termoizolacijske ploče. Zatim se cjelokupna površina izravna novim slojem ljepila. Svježe površine zaštititi od kiše i jakog sunca.

Potrošnja: Oko 8-12 kg/m2 , ovisno o elementim koji se lijepe.

Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.

Pakiranje: 25 kg.

 

BK-StirolFix White

BIJELO LJEPILO ZA LJEPLJENJE I ARMIRANJE STIROPRA

Primjena: Mineralno fleksibilno ljepilo na bazi bijelog cementa, namijenjeno za ljepljenje elemenata od stiropora, kao i za umetanje armaturne mrežice.

Priprema i nanošenje: Priprema se vrši miješanjem praha s oko 30% vode do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta i prije nanošenja još jednom promiješati. Priprem­ljeno ljepilo se nanosi na termoizolacijske ploče, na rubove i sredinu, koje se pritiskivanjem lijepe na ravnu, čvrstu i čistu podlogu. Postavljanje armaturne mrežice vrši se utiskivanjem u sloj BK-StirolFix White-a, nanešenog u debljini od 2-3 mm, na već zaljepljene termoizolacijske ploče. Zatim se cjelokupna površina izravna novim slojem ljepila. Svježe površine zaštititi od kiše i jakog sunca.

Potrošnja: Oko 8 kg/m2.

Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama. Pakiranje: 25 kg.

 

BK-ParketFix

LJEPILO ZA PARKET

Primjena: Sintetičko ljepilo na bazi polimerne emulzije, namijenjeno za ljepljenje klasičnog i lamelnog parketa.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi ljepilo mora biti ravna, čvrsta, bez prašine i masnoće. Podlogu grundirati ParketFix-om razrijeđenim s 10% vode. Vlažnost betonske podloge može biti maksimalno 3%, a parketa 8-10%. Nanošenje se vrši nazubljenom gletericom u debljini sloja od 3-5 mm, na pripremljenu podlogu. Na nanešeno ljepilo polaže se parket i dobro pritisne, a brušenje i lakiranje se vrši nakon min. 24 h.

Potrošnja: Oko 1-1,2 kg/m2.

Rok upotrebe: Do 18 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži.Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 5, 8 i 25 kg.

 

BK-Fil

MASA ZA FUGIRANJE SPOJEVA IZMEĐU GIPS-KARTONSKIH PLOČA

Primjena: Masa na gipsanoj osnovi za popunjavanje i armiranje spojeva (fuga) kod gips-kartonskih ploča, kao i za popunjavanje neravnina na pločama (vijci, razna oštećenja i sl.).

Priprema i nanošenje: Priprema se vrši miješanjem praha s oko 50% vode do potpune ho­mogenizacije. Zapunjavanje se vrši u određenoj debljini do izravnjavanja s površinom ploča, a potom se postavlja odgovarajuća armirajuća traka i utiskuje se gletericom. Na tako ispunjene spojeve, jednakomjerno se nanosi još jedan sloj BK-Fil-a. Nakon stvrdnjavanja moguće nabore ukloniti brusnim papirom.

Potrošnja: Oko 0,35 – 0,45 kg/m2.

Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama. Pakiranje: 5 kg.

 

BK-PlasterFix

LJEPILO ZA LJEPLJENJE GIPS-KARTONSKIH PLOČA

Primjena: Standardno ljepilo na gipsanoj osnovi za ljepljenje gips kartonskih ploča na zidne površine. Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-PlasterFix mora biti čvrsta, čista i suha. Priprema mase se vrši miješanjem praha sa oko 35% vode do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta i prije nanošenja još jednom promiješati. Pripremljeno ljepilo se nanosi na gips kartonske ploče, na rubove i sredinu, koje se pritiskivanjem lijepe na ravnu podlogu.

Potrošnja: Oko 3,5 – 4,0 kg/m2.

Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama. Pakiranje: 25 kg.