Croatian German Slovenian

 

 

 

 

 

Hidroizolacijski materijali

BK - HidroStop 1

Primjena: Jednokomponentni, hidroizolacijski, fleksibilni premaz za horizontalnu i vertikalnu zaštitu površina od vlage. Koristi se za hidroizolaciju potencijalno vlažnih prostorija kuhinja, kupaonica, tuš kabina, bazena, kao i hidroizolaciju podrumskih površina, terasa, lođa itd.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-HidroStop 1 mora biti cvrsta, otprašena, ocišcena od masti, plijesni i slabo vezanih dijelova. Priprema premaza se vrši miješanjem 25 kg suhe mase sa oko 7-8 l vode, do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 3-5 minuta, ponovno izmiješati i nanositi na pripremljenu podlogu u roku od 60 minuta. Masa se nanosi cetkom u dva premaza, unakrsnim postupkom. Debljina jednog sloja je približno 1 mm, a sljedeci sloj treba nanositi nakon ocvršcivanja prethodnog. Hidroizolacijski premaz treba zaštititi od brzog isušivanja (sunce, vjetar itd).

Potrošnja: Oko 1,5-2 kg/m² za dva premaza, ovisno o kvaliteti podloge.

Temperatura primjene: Od +5 do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, kiši ni jakom vjetru.

Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.

Pakiranje: 25 kg.

 

BK - HidroStop 2

Primjena: Dvokomponentni, hidroizolacijski polimercementni premaz za horizontalnu i vertikalnu zaštitu površina od vlage. Koristi se za hidroizolaciju potencijalno vlažnih prostorija kuhinja, kupaonica, tuš kabina, bazena, podrumskih površina, terasa, lođa itd.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-HidroStop 2 mora biti čvrsta, otprašena i čista. Priprema premaza se vrši miješanjem komponente A s odgovarajućom količinom komponente B i manjom količinom vode (5-8% na ukupnu masu), do potpune homogenizacije. Masa se pažljivo nanosi četkom u dva do tri premaza, unakrsnim postupkom, do potpunog prekrivanja površine. Debljina jednog sloja je približno 1 mm, a sljedeći sloj treba nanositi nakon ocvrščivanja prethodnog. Preporuča se završni sloj poravnati metalnom gletericom. Hidroizolacijski premaz treba zaštititi od brzog isušivanja (sunce, vjetar itd).

Potrošnja: Oko 2-2,5 kg/m² za dva premaza, ovisno o kvaliteti podloge.

Temperatura primjene: Od +5 do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, kiši ni jakom vjetru.

Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama. Komponentu B zaštititi od sunceve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 20 kg komponenta A i 5 l komponenta B, 10 kg komponenta A i 3 l komponenta B.

 

 

BK - HidroStop Extra

Primjena: Jednokomponentni hidroizolacijski premaz naročite fleksibilnosti, za horizontalnu i vertikalnu zaštitu površina od vlage. Koristi se za hidroizolaciju potencijalno vlažnih prostorija, kuhinja, kupaonica, tuš kabina, bazena, kao i hidroizolaciju podrumskih površina, terasa, itd. Zbog svoje naročite fleksibilnosti pogodan je za zaštitu betonskih i drugih površina koje su izložene naprezanjima.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-HidroStop Extra mora biti čvrsta, otprašena, očišćena od masti, plijesni i slabo vezanih dijelova. Priprema premaza se vrši miješanjem praha s oko 30-32% vode, do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 3-5 minuta, ponovno izmiješati i nanositi na navlaženu površinu u roku od 60 minuta. Masa se pažljivo nanosi četkom u dva premaza, unakrsnim postupkom. Debljina jednog sloja je približno 1 mm, a slijedeći sloj treba nanositi nakon očvršćivanja prethodnog. Hidroizolacijski premaz treba zaštititi od brzog isušivanja (sunce, propuh itd).

Potrošnja: Oko 1,5-2 kg/m² za dva premaza, ovisno o kvaliteti podloge.

Temperatura primjene: Od +5 do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, kiši ni jakom vjetru.

Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.

Pakiranje: 5 kg.

 

 

BK - Flex

Primjena: Hidroizolacijski, elasticni premaz, vodorazrjediv, namijenjen za sanaciju i zaštitu ravnih krovova. Ima dobru adheziju na beton, a osušeni film se odlikuje visokom elasticnošcu i vodoodbojnošcu.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-Fleks mora biti čvrsta, čista i otprašena. Moguce pukotine na podlozi ispuniti armiranom fleksibilnom ispunom. Potrebno je izvršiti impregnaciju podloge BK-Fleks-om razrijeđnim s vodom u omjeru 1:1, a nakon toga se četkom nanosi nerazrijeđeni BK-Fleks. Preporuča se izvršiti armiranje premaza utiskivanjem staklene mrežice, dok je prvi sloj još svjež. Nakon potpunog sušenja prvog sloja nanosi se drugi a po potrebi i treći sloj. Vremenski razmak izmđu nanošenja treba iznositi minimalno 6 sati.

Temperatura primjene: Od +5 do +25°C. Prije potpunog ocvršćivanja nužno je zaštititi premaz od izravnog utjecaja kiše, brzog sušenja i mraza.

Potrošnja: Oko 0,7 kg/m² u dva premaza.

Rok trajanja: Do 18 mjeseci u originalno zapakiranoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunceve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 8 i 20 kg.

Važna napomena: Površine premazane BK-Fleks-om moraju imati blag nagib i uraenu parnu branu.