Croatian German Slovenian

 

 

 

 

 

Mase za izravnavanje

BK - GletEx

Primjena: Masa na vapnenoj osnovi za tankoslojno izravnjavanje unutarnjih zidova.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-GletEx nanosi mora biti čvrsta, čista i suha, i po potrebi impregnirana BK-Podlogom. Priprema mase se vrši postupnim dodavanjem praha u oko 36% vode do dobivanja homogene smjese, bez grudica. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta i prije nanošenja je još jedanput promiješati. Masa se obično nanosi u dva sloja, ručno, metalnom gletericom, u ukupnoj debljini do 5 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja, a poslije svakog sloja moguće nabore obraditi brusnim papirom.

Potrošnja: Oko 1-1,5 kg/m², ovisno o hrapavosti podloge.

Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.

Pakiranje: 5 i 25 kg.

 

 

BK - GletEx Universal

Primjena: Masa za tankoslojno izravnavanje unutarnjih zidova, za strojnu i ručnu upotrebu.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-GletEx Universal nanosi mora biti čvrsta, čista i suha, i po potrebi impregnirana BK-Podlogom ili BK-Nivelatorom kod jako upojnih površina. Priprema mase se vrši miješanjem praha s oko 40% vode do dobivanja homogene smjese, bez grudica. Masu ostaviti da odstoji min. 30 minuta i prije nanošenja je još jedanput promiješati. Masa se obično nanosi u dva sloja, strojno ili ručno u ukupnoj debljini do 3 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja, a poslije svakog sloja moguće nabore obraditi brusnim papirom.

Potrošnja: Oko 1-1,5 kg/m2, ovisno o hrapavosti podloge.

Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.

Pakiranje: 25 kg.

 

BK - GletEx Special

Primjena: Masa za tankoslojno izravnjavanje unutarnjih zidova, za strojnu i rucnu upotrebu.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-GletEx Special nanosi mora biti cvrsta, cista i suha, i po potrebi impregnirana BK-Podlogom. Priprema mase se vrši postupnim dodavanjem praha u oko 40% vode do dobivanja homogene smjese, bez grudica. Masu ostaviti da odstoji min. 30 minuta i prije nanošenja je još jedanput promiješati. Masa se obicno nanosi u dva sloja, strojno ili rucno, u ukupnoj debljini do 3 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja, a poslije svakog sloja moguce nabore obraditi brusnim papirom.

Potrošnja: Oko 1-1,5 kg/m², ovisno o hrapavosti podloge.

Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.

Pakiranje: 25 kg.

 

 

BK - GletEx S

Primjena: Mikroarmaturna masa na vapnenoj osnovi za tankoslojno izravnjavanje vanjskih zidova.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-GletEx S nanosi mora biti čvrsta, čista i suha, i po potrebi impregnirana BK-Podlogom. Priprema mase se vrši postupnim dodavanjem praha u oko 40% vode do dobivanja homogene smjese, bez grudica. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta i prije nanošenja je još jedanput promiješati. Masa se obično nanosi u dva sloja, ručno, metalnom gletericom u ukupnoj debljini max.do 5 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja, a poslije svakog sloja moguće nabore obraditi brusnim papirom.

Temperatura primjene: Od +5 do +25°C.

Potrošnja: Oko 1,5-2,5 kg/m², ovisno o hrapavosti podloge.

Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.

Pakiranje: 5 i 25 kg.

 

BK - GletEx Acryl

Primjena: Gotova masa za tankoslojno izravnjavanje unutarnjih zidova, za strojnu i ručnu upotrebu.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-GletEx Acryl nanosi mora biti čvrsta, čista i suha, i po potrebi impregnirana BK-Podlogom. Masa se obično nanosi u dva sloja, strojno ili ručno, u ukupnoj debljini do 3 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja, a poslije svakog sloja moguće nabore obraditi brusnim papirom.

Potrošnja: Oko 1,5-2 kg/m², ovisno o hrapavosti podloge.

Rok upotrebe: Do 12 mjeseci u originalno zapakiranoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunceve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 8 i 25 kg.

 

 

BK - GletEx S Acryl

Primjena: Gotova masa za tankoslojno izravnjavanje vanjskih zidova, za strojnu i rucnu upotrebu.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-GletEx S Acryl nanosi mora biti čvrsta, čista i suha, i po potrebi impregnirana BK-Podlogom. Masa se obično nanosi u dva sloja, strojno ili ručno, u ukupnoj debljini do 3 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja, a poslije svakog sloja moguće nabore obraditi brusnim papirom.

Temperatura primjene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, vjetru i kiši.

Potrošnja: Oko 1,5-2 kg/m², ovisno o hrapavosti podloge.

Rok upotrebe: Do 12 mjeseci u originalno zapakiranoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 8 i 25 kg.

Važna napomena: Ne raditi po izravnom suncu, kiši, ni jakom vjetru!

 

 

BK - Liv

Primjena: Samorazlijevajuća masa za izravnjavanje cementnih podnih površina prije ljepljenja parketa, keramike, PVC i ostalih podnih obloga u stambenim i sličnim objektima.

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-Liv nanosi mora biti čvrsta, čista, otprašena i bez slabo vezanih dijelova. Prije nanošenja mase podlogu je potrebno navlažiti, a u slučaju starih, suhih podloga nužno je izvršiti impregniranje BK-Acryl podlogom 24 h prije razlijevanja mase za spriječavanje prebrzog isušivanja i nepotpunog očvršćivanja BK-Liva. Priprema se vrši postupnim dodavanjem praha u oko 23% vode, uz stalno miješanje do potpune homogenizacije. Pripremljenu masu upotrijebiti u roku od 2 sata. Gletericom razvući masu, s osobitom pažnjom po uglovima. Maksimalna debljina sloja je 3 mm, a vrijeme sušenja 1 dan/mm debljine.

Potrošnja: Oko 1 kg/m²/mm debljine.

Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.

Pakiranje: 25 kg.