Croatian German Slovenian

 

 

 

 

 

Unutarnje žbuke

BK-Briv Univerzal

PLEMENITA MINERALNA ŽBUKA

Primjena: Plemenita mineralna tankoslojna žbuka na vapneno-cementnoj osnovi, tipa EdelPutz. Namijenjena za sve fino izravnane podloge od vapneno-cementne i cementne žbuke za unutarnju primjenu.

Priprema i nanošenje: Priprema se vrši dodavanjem praha u 25-28% vode uz neprekidno miješanje do potpune homogenizacije. Preporuča se 24 sata prije žbukanja na podlogu nanijeti BK-Grund Universal.Žbuka se nanosi čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna a konačni izgled se postiže naknadnim operacijama, prema želji kupca, dok je nanešena masa još vlažna i obradiva.

Potrošnja: Prikazano u tablici.

Rok upotrebe: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama. Pakiranje: 25 kg.

PROIZVOD

GRANULACIJA

veličina zrna

ZARIBANA (rajb) struktura

okvir. potroš. na m2

PUNA (ful) struktura

okvir. potroš. na m2

Posebno fino zrno

1,0 mm

/

2,5 kg

Fino zrno

1,5 mm

2,5 kg

3,0 kg

Srednje fino zrno

2,0 mm

3,0 kg

3,5 kg

 

BK-IN Plast

TEKUĆA AKRILATNA ŽBUKA ZA UNUTARNJE ZIDOVE

Primjena: Kvalitetna akrilatna dekoracijska žbuka u pastoznom stanju, velike čvrstoće i izuzetne obradi­vosti, za unutarnju upotrebu.

Priprema i nanošenje: Podloga mora biti čvrsta, ravna i čista, impregnirana BK-Akril podlogom. Prije nanošenja žbuku promiješati i po potrebi razrijediti s malom količinom vode. Fasada se nanosi čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna. Konačni izgled se postiže naknadnom obradom, prema želji kupca, dok je nanešena masa još vlažna i obradiva.

Potrošnja: Prikazano u tablici.

Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži.Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 25 kg.

PROIZVOD

GRANULACIJA

veličina zrna

ZARIBANA (rajb) struktura

okvir. potroš. na m2

PUNA (Ful) struktura

okvir. potroš. na m2

Posebno fino zrno

1,0 mm

/

2,3 kg

Fino zrno

1,5 mm

2,4 kg

2,7 kg

Srednje fino zrno

2,0 mm

2,7 kg

3,2 kg

 

BK-IN Kul

DEKORACIJSKA MOZAIČNA ŽBUKA ZA UNUTARNJU UPOTREBU

Primjena: Dekoracijska mozaična žbuka koristi se za obradu unutarnjih zidnih površina, hodnika, stupova i detalja koje treba posebno istaći. Idealan za kuhinje i kupaonica. Proizvod nije pogodan za primjenu na svježim gipsanim žbukama i vlažnim površinama. Mozaičnu žbuku je moguće nanositi na fine cementne žbuke, ravne betonske površine, gips-kartonske ploče i sl.

Priprema i nanošenje: Prije nanošenja masu dobro promiješati, da zapjeni. Podloga na koju se žbuka nanosi mora biti čvrsta, ravna i čista. Prije ugradnje BK-IN Kul-a preporuča se podlogu premazati BK-Acryl-om ili BK-Fas Acryl-om u bijeloj boji. Nanošenje se vrši čeličnom gletericom, odozdola prema gore u 50 % većoj debljini od veličine zrna. Nanešeni sloj je potrebno dobro poravnati gletericom radi eliminiranja vidljivih praznina između zrna mramora. Kada se nanos djelomično osuši površinu ponovno zagladiti.

Granulacija: (veličina zrna): 1,0 mm.

Potrošnja: Oko 3 kg/m2.

Rok trajanja: 18 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 25 kg.

 

BK-Dekor

MASA ZA "ŠPANJOLSKI ZID"

Primjena: Mineralna tankoslojna žbuka namijenjena dekoraciji unutarnjih površina (masa za "ŠPANJOLSKI ZID").

Priprema i nanošenje: Priprema se vrši dodavanjem oko 40% vode u prah uz neprekidno miješanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta, a zatim je još jednom dobro izmiješati. Nanošenje se vrši na zdravu i čistu podlogu, pomoću metalne gleterice. Završna obrada se vrši valjkom od spužve, gume ili plastike ovisno o željenoj strukturi.

Potrošnja: Kreće se od 2-3 kg/m2, ovisno o željenoj strukturi i kvaliteti podloge.

Rok trajanja: 12 mjeseci u originalnom pakiranju u suhoj prostoriji na paletama.

Pakiranje: 25 kg.

 

BK-IN Kul Briliant

DEKORACIJSKA MOZAIČNA ŽBUKA SA SVJETLUCAVIM DODACIMA ZA UNUTARNJU UPORABU

Primjena: Dekoracijska mozaična žbuka sa svjetlucavim dodacima za unutarnju upotrebu. Koristi se za obradu zidnih površina, hodnika, stubišta, stupova i detalja koje treba posebno istaći. Pogo­dna je i za površine pod halogenom rasvjetom. Idealan za kuhinje i kupaonica. Proizvod nije pogodan za primjenu na svježim gipsanim žbukama i vlažnim površinama. Mozaičnu žbuku je moguće nanositi na fine cementne žbuke, ravne beton­ske površine, gips-kartonske ploče i sl.

Priprema i nanošenje: Prije nanošenja masu dobro promiješati, da zapjeni. Pod­loga na koju se žbuka nanosi mora biti čvrsta, ravna i čista. Prije ugradnje BK-IN Briliant-a preporuča se podlogu premazati BK-Acryl-om ili BK-FAS Acryl-om u bijeloj boji. Nanošenje se vrši čeličnom gletericom, odozdo prema gore u 50 % većoj debljini od veličine zrna. Nanešeni sloj je potrebno dobro poravnati gletericom radi eliminiranja vidljive praznine između zrna mramora. Kada se nanos djelomično osuši površinu ponovno zagladiti.

Granulacija (veličina zrna): 1,0 mm.

Potrošnja: Oko 3 kg/m2.

Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.

Pakiranje: 25 kg.